~ Maak alles vast met GENIET-jes ~

Wat is voor ons 'verbinding'?

Verbinding is de positieve energie die bestaat tussen mensen, de omgeving, natuur & cultuur.
Oprechte verbinding ontstaat wanneer mensen zich:

 • gezien
 • gehoord
 • gewaardeerd voelen.

Een open empathische blik zorgt voor een warme verbinding.

Waarom zetten we in op verbinding?

Verbondenheid & hechting is het medicijn tegen 'uitval en mentale problemen'.
We zetten in op 'nestwarmte', elke leerling heeft binnen de grotere groep een eigen 'nestleerkracht'.
De nestleerkracht is verantwoordelijk voor de eigen, kleinere nestklas en gaat in verbinding met ouders en leerlingen.

Hoe doen we dat?

We plannen op nest- & schoolniveau structurele verbindingsactiviteiten in.

Wat zijn voorbeelden van verbindingsactiviteiten?

 • elke dag een open onthaal in de peuterunit: ouders zijn welkom om hun oogappel te brengen in de nestklas
 • de oudste kleuters worden afgehaald aan de klas, zo ontstaat verbinding tussen de ouders & de nestjuf
 • we zetten in op de 'gouden weken' bij de start van het schooljaar
 • samen dansen, zingen & vieren met de hele school
 • warme overgangsmomenten bij de start & het einde van het schooljaar
 • spelletjes- , lees- & schaak(groot)ouders - we zetten in op verbinding met familie & vrienden
 • onze 'Vrienden van' leggen verbinding tussen ouders & school, ze ondersteunen onze school met activiteiten & acties
 • kinderen van het eerste leerjaar krijgen de kans om op woensdag op 'hun' kleuterspeelplaats te spelen
 • we gaan vaak in verbinding met de natuur rondom onze school. Hoe ouder kinderen worden, hoe verder we ons verplaatsen van school
 • de buitenruimte voor ons schoolgebouw staat open voor onze buurt, hier is een ontmoetingsplek voor iedereen rondom ons
 • in het 3de trimester organiseren we 'overgangsactiviteiten' voor alle kinderen die volgend jaar naar een ander 'nest' verhuizen
 • op onze 21-dagen (opendeurmoment) kan elk gezin langskomen om kennis te maken met de teamleden & nestomgeving.

De waarde 'verbinding' & de bijhorende tekst werd op het 'Forum XXL' van 18 april 2023 goedgekeurd.